הגשת דוח שנתי מקוון

באמצעות BOOKEEP תוכלו להגיש דוח שנתי מקוון. כל עצמאי צריך להציג לרשויות המס פעם בשנה את סך הכנסותיו באמצעות דוח שנתי. זהו דוח של מס הכנסה (דוח 1301) בו מפורטות ההכנסות שלו במהלך שנת המס. על פי הדוח ייקבע סכום המס הסופי שעליו לשלם למדינה. ההכנסות המחויבות במס מחושבות על פי ההכנסות שהתקבלו בניכוי סך כל ההוצאות המוכרות במס. כלומר, ככל שסך ההוצאות המוכרות גדול יותר, כך קטן סכום ההכנסה החייב במס. שנת המס מחושבת מ-1.1 של אותה שנה עד 31.12. באפשרותכם לפעול ישירות או באמצעות מייצג מול הרשויות. מערכת BOOKEEP מאפשרת לבצע הגשת דוח שנתי מקוון באופן קל ונוח. 

חשבוניות דיגיטליות והפקת חשבונית און ליין
נהלו את העסק מכל מקום

הגשת דוחות

באמצעות BOOKEEP תוכלו להגיש דוח שנתי מקוון. כל עצמאי צריך להציג לרשויות המס פעם בשנה את סך הכנסותיו באמצעות דוח שנתי. זהו דוח של מס הכנסה (דוח 1301) בו מפורטות ההכנסות שלו במהלך שנת המס. על פי הדוח ייקבע סכום המס הסופי שעליו לשלם למדינה. ההכנסות המחויבות במס מחושבות על פי ההכנסות שהתקבלו בניכוי סך כל ההוצאות המוכרות במס. כלומר, ככל שסך ההוצאות המוכרות גדול יותר, כך קטן סכום ההכנסה החייב במס. שנת המס מחושבת מ-1.1 של אותה שנה עד 31.12. באפשרותכם לפעול ישירות או באמצעות מייצג מול הרשויות. מערכת BOOKEEP מאפשרת לבצע הגשת דוח שנתי מקוון באופן קל ונוח. 

הנהלת חשבונות באינטרנט
תוכנת הנהלת חשבונות אונליין שניתן להפעיל מהנייד מכל מקום

הירשמו לעדכונים

נעדכן אתכם בכל מה שעצמאי צריך לדעת

דילוג לתוכן