פתיחת חברה בע"מ: כך עושים זאת נכון

חשבוניות דיגיטליות והפקת חשבונית און ליין

חברה בע"מ הינה התאגדות של מספר אנשים (אך אפשרי גם שאדם בודד יפתח חברה) לצורך ביצוע פעילות עסקית. חברה בע"מ מנוהלת ע"י מניות והמחזיקים בהן נקראים "בעלי מניות החברה". לפי סעיף 2 בחוק החברות, התשנ"ט – 1999, כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להקים חברה, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות ואינן נוגדות את תקנת הציבור. לאדם יחיד נתון חופש בחירה לבצע את פעילותו העסקית כיחיד או במסגרת חברה, וזאת גם אם מדובר בחברה בה יהיה בעל מניות אחד.

לחברה בע"מ יש יתרונות רבים על פני עוסק מורשה. עצמאי אשר פועל כעוסק מורשה חייב לשלם על פי חוק ביטוח לאומי ודמי בריאות בגין כל הכנסותיו. לעומת זאת, אם יעבוד תחת חברה בע"מ, רק המשכורת שימשוך תחויב בביטוח לאומי, בעוד שמשיכת יתרת רווחי החברה כדיבידנד תהיה פטורה מכך. 

בנושא מס הכנסה, יחיד הפועל כעצמאי משלם מס הכנסה לפי מדרגות המס הקבועות וזאת בהתאם לגובה הכנסותיו. לעומתו, נטל המס החל על חברה מורכב ממס חברות, אשר צפוי להיות פחות ממה שישלם העצמאי כעוסק מורשה.

היתרונות של פתיחת חברה בע"מ אינם כלכליים בלבד: לפי 'עיקרון האישיות המשפטית הנפרדת', בעל המניות בחברה מוגן מבחינה משפטית (מלבד מצבי קיצון). המשמעות: כאשר עצמאי צובר חובות הוא הופך לחייב באופן אישי. לעומת זאת, חברה בע"מ הנרשמה כדין ברשם החברות היא גוף משפטי חדש, עצמאי ובעל אישיות משפטית נפרדת. ככזו, היא גם מופרדת כלכלית מבעלי מניותיה. אם החברה נקלעת לקשיים כלכליים והיא חדלת פירעון הנושים לא יכולים לתבוע את בעלי המניות עצמם.

תוכנת הנהלת חשבונות אונליין שניתן להפעיל מהנייד מכל מקום

הירשמו לעדכונים

נעדכן אתכם בכל מה שעצמאי צריך לדעת

דילוג לתוכן